Hidranti de incendiu

Hidranti portativi
Se folosesc la racordarea hidrantului subteran pentru alimentarea cu apa a utilajelor de stins incedii;
Categori de Hidranti portativi:1C-2C; 1B-2B; 1A-2A.
Hidranti supraterani
Categori de Hidranti supraterani:DN80; DN100;
Adancimi de ingropare: 1m, 1,25m, 1,50m;
Constructiv pot fi neretezabili sau retezabili (asigura protectia retelei la lovirea accidentala a acestora);
Hidrantii supraterani retezabili sau neretezabili DN80 sau DN100 sunt dotati cu doua racorduri de tip B;
Hidranţii supraterani retezabili DN100 pot fi dotati si cu două racorduri de tip B şi un racord de tip A;
Hidranţii supraterani se montează pe reţelele de distribuţie a apei şi permit racordarea furtunurilor de refulare sau a motopompelor unităţilor de pompieri în cazul intervenţiilor la stingerea incendiilor sau pentru alte aplicaţii;
Sunt dotaţi cu sistem de autogolire şi protecţie la îngheţ;
Se racordează la reţeaua de alimentare prin intermediul cotului cu picior şi flanşe;
Închiderea şi deschiderea se realizează cu ajutorul unei chei tip ABC.
 
Hidranti subterani
Categori de Hidranti Subterani:DN65; DN80; DN100;
Adancimi de ingropare: 1m; 1,25m şi 1,50m;
In funcţie de diametrul de racordare există hidranţi DN65 şi DN80 permiţând racordarea hidranţilor portativi tip 1C, 2C, 1B, 2B şi hidranţi DN100 permiţând racordarea hidranţilor portativi tip 1A, 2A;
Hidranţii subterani se montează pe reţelele de distribuţie a apei şi permit racordarea hidranţilor portativi în cazul intevenţiilor la stingerea incendiilor sau pentru alte aplicaţii;
Sunt dotaţi cu sistem de autogolire şi protecţie la îngheţ;
Se utilizează pe reţelele ce se află în zone carosabile sau acolo unde, dacă s-ar utiliza hidranţi supraterani există risul ca aceştia să fie loviţi de vehicule sau utilaje în mişcare;
Se racordează la reţeaua de alimentare prin intermediul cotului cu picior şi flanşe, iar la nivelul solului se montează cutia de protectie pentru hidranţi subterani;
Închiderea şi deschiderea se realizează cu ajutorul unei chei de hidrant.
 
Cutie hidrant subteran
Cutiile pentru hidranţi subterani se montează la nivelul solului sau carosabilului pentru a permite accesul la hidranţi;
Există trei variante constructive pentru hidranţi DN65, DN80 şi DN100;
Sunt prevăzute cu un element de siguranţă pentru a nu se putea detaşa capacul cutiei (acesta poate fi doar ridicat şi rabatat).
 
Cot cu picior si flanse
Cotul cu picior şi flanşe se utilizează pentru racordarea hidranţilor subterani sau supraterani la reţeaua de apă;
Exista trei variante constructive: DN65, DN80 şi DN100;
Asigură preluarea şi distribuirea greutăţii hidrantului în sol fără a solicta mecanic conducta de apă.
Cheie hidrant

aceasta poate fi: triunghiulara sau patrata